yi-language 0.17.0

12 Reverse deps Accepted versions
yi-contrib >=0.1.0.3
yi-core >=0.1.1.0
yi-emacs-colours -any
yi-frontend-pango >=0.17
yi-frontend-vty -any
yi-fuzzy-open >=0.16.0
yi-ireader >=0.17
yi-keymap-emacs >=0.17
yi-keymap-vim -any
yi-misc-modes -any
yi-mode-haskell -any
yi-mode-javascript >=0.17